Mi nismo samo cvećara, mi dostavljamo cveće
ali pre svega prenosimo vašu poruku!

Uslovi poručivanja, sigurnost i privatnost


USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:
PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Cvećara-Beograd koje se obavezalo da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.
VAŽEČA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Cvećari-Beograd sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.
NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od Cvećara-Beograd
PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu primi.


PRIMANJE PORUDŽBINE

Cvećara-Beograd prima porudžbine neposredno u prostorijama cvećare i posredno telefonom ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na sajtu Cvećara-Beograd).
U izuzetnim slučajevima, kada je neophodan precizniji dogovor ili predaja dodatnog materijala koji se isporučuje uz naručeni cvetni aranžman, neophodan je dolazak klijenta u prostorije cvećare. U slučaju nemogućnosti dolaska klijenta, Cvećara-Beograd će poslati svog predstavnika kod klijenta (ova usluga se naplaćuje).
Naručilac je dužan da Cvećara-Beograd pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.


NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje možete izvršiti:
- kreditnom karticom preko intreneta
- Western Union-om
- na račun naše firme (u bilo kojoj banci ili pošti u Srbiji)

Plaćanje platnim karticama

Ukoliko posedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje,mozete izabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na stranicu, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete obavešteni da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, dobićete informaciju o grešci i moćićete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja. Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo UniCredit banci kao procesoru kartica.

Stranica na kojoj vršite plaćanja je zaštićen i sigurna za ovaj način plaćanja.

Plaćanja platnim karticama je obezbedjeno po najnovijim standardima zaštite koja uključuju SSL enkripciju i 3D Secure kao protokole odobrene i podržane od strane svih vodećih provajdera platnih kartica.


ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Cvećara-Beograd će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.
Cvećara-Beograd zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.
Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.


DOSTAVA

Cvećara-Beograd će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.
Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.
Cvećara-Beograd će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).
Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.
Dostave na takva mesta se smatra izvršenom i kada se naručeni aranzman primi osobi zadužena za prijem ovakvih pošiljki.


IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili nadležna osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu.
Cvećara-Beograd će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:
* Primatelj odbija primiti pošiljku;
* Adresa ili podaci o primatelju netačni;
* Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvetni aranžman;
* Viša sila kojom je Cvećara-Beograd stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obavestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Cvećara-Beograd u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.


REKLAMACIJE

Reklamacije na izporučeni cvetni aranžman Cvećara-Beograd će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.
Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Cvećara-Beograd nije ispoštovali bilo koji ugovoreni deo u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.
Cvećara-Beograd se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.


OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!


PROIZVODI (CVEĆE I BILJNI MATERIJAL)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Cvećara-Beograd ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Cvećara-Beograd će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Cvećara-Beograd zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.
Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvećara-Beograd zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).
Upozorenja i situacije u kojima Cvećara-Beograd ne preuzima odgovornost za nastalu štetu
Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Cvećara-Beograd garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.
Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.
Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.
Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal izmedu posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.
Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.


IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Cvećara-Beograd se obvezuj da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.
Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Cvećara-Beograd koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u "Cvećara-Beograd" i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem usluga Cvećara-Beograd pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Cvećara-Beograd.


IZJAVA O KONVERZIJAMA Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je razlicita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguce je da dodje do odstupanja od iste

Potpisivanjem prodžbenice u prostorijama Cvećara-Beograd, poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA i da je u celosti saglasan sa njima.Načini plaćanja | Reference | Kontakt | O nama | RSS | Cveće kroz istoriju | Orhije | Bonsai | Balkonsko cveće